Ανακοινώσεις Μαθητές

12ος µαθηµατικός διαγωνισµός «Υπατία»

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Το παράρτηµα Ηµαθίας της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας σε συνεργασία µε το παράρτηµα Πιερίας διοργανώνει το Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2019 στις 9.00 τον 12ο µαθηµατικό διαγωνισµό «Υπατία» για τους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου. Η ΕΜΕ την ίδια ηµέρα και ώρα διοργανώνει πανελλαδικά τον διαγωνισµό «Θαλής» για µαθητές από Β΄ Γυµνασίου ως και Γ΄ Λυκείου, οπότε δεν υπάρχει αντίστοιχος άλλος διαγωνισµός για τους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου.

Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µαθητών της Α΄ τάξης των Γυµνασίων Πιερίας και των συναδέλφων µαθηµατικών για τον διαγωνισµό.

Για τους επιτυχόντες του διαγωνισµού «Υπατία» θα ακολουθήσει και β΄ φάση.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό «Καραθεοδωρή», ο οποίος θα διεξαχθεί ταυτόχρονα µε τον πανελλήνιο διαγωνισµό «Ευκλείδης» το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020.

Οι µαθητές που επιθυµούν να πάρουν µέρος στον διαγωνισµό «Υπατία», µπορούν να το δηλώσουν στο µαθηµατικό του σχολείου τους, ο οποίος µε τη σειρά του θα πρέπει να ενηµερώσει το παράρτηµα Πιερίας της ΕΜΕ.

Για την αποστολή θεµάτων, την διόρθωση των γραπτών, όπως και για την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων ισχύουν τα ίδια µε τον διαγωνισµό «Θαλής». Για περισσότερες λεπτοµέρειες οι συνάδελφοι µαθηµατικοί είτε οι πρόεδροι των εξεταστικών κέντρων Πιερίας µπορούν να επικοινωνήσουν µε το παράρτηµα Πιερίας της ΕΜΕ είτε στην Ηµαθία µε την πρόεδρο Χαρίκλεια Σαραφοπούλου στο τηλ. 6972078526.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος Ηµαθίας της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος

Χαρίκλεια Σαραφοπούλου

Η Γενική Γραµµατέας

Αλεξάνδρα Στυλιανίδου

 

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου