Ανακοινώσεις Σύλλογος Γονέων

Έκδοση αποτελεσμάτων – εγγραφές νέου σχολικού έτους 2022-2023

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.

Η επίδοση της τελικής βαθμολογίας θα γίνεται αποκλειστικά στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών από την Τετάρτη 22 Ιουνίου έως την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 από τις 08:30 έως τις 13:00. Την ίδια περίοδο θα γίνονται και οι εγγραφές /επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών θα συμπληρώνουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση του  ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται:

 Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας.

 Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας.

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δεν θα χρειαστεί να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά.

Για τους μαθητές/τριες της Γ’ τάξης θα γίνει ηλεκτρονική εγγραφή από τους γονείς-κηδεμόνες στο λύκειο της επιλογής τους, μέσω της πλατφόρμας https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/ όταν αυτή ενεργοποιηθεί.

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου