Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Καθηγητές

Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: «Η σημασία των παιδαγωγικών πρακτικών του εκπαιδευτικού για την κοινωνική, συναισθηματική και μαθησιακή στάση των μαθητών/τριών»

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Στις 18/05/2023 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας για τους/τις εκπαιδευτικούς ενδοσχολική επιμόρφωση από την κ. Βαΐα Αγγέλη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων Πιερίας και Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης με θέμα: «Η σημασία των παιδαγωγικών πρακτικών του εκπαιδευτικού για την κοινωνική, συναισθηματική  και μαθησιακή στάση των μαθητών/τριών».

Το επιμορφωτικό σεμινάριο  διοργανώθηκε από τη Διευθύντρια του σχολείου στο πλαίσιο των καθηκόντων της για υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων μετά από διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

Μέσα από την εισήγηση, τη συζήτηση και τις προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών, κατανοήθηκε  η σημασία των παιδαγωγικών πρακτικών, επισημάνθηκαν τρόποι και τεχνικές,  που έχουν στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του σύγχρονου σχολείου. Η  επιμορφωτική αυτή δράση, απόρροια της αγωνίας των εκπαιδευτικών για συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Βαΐα Αγγέλη για την πολύ ενδιαφέρουσα επιμόρφωση.

Εκ μέρους της σχολικής κοινότητας

Η Διευθύντρια

Ελένη Σαμαρά

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου