Αδελφοποίηση του σχολείου μας με το Νο 12 imeni Zhukova, της πόλης Γκελεντζίκ Ν. Ρωσίας Ανακοινώσεις Μαθητές Σύλλογος Γονέων

Έπαινοι για την εκμάθηση ρωσικής γλώσσας ( Похвальные грамоты за изучение русского языка)

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αδελφοποίησης 26 σχολείων της Κ. Μακεδονίας με 14 σχολεία της Ν. Ρωσίας, στο οποίο συμμετέχει και το σχολείο μας δημιουργήθηκαν φέτος 2 τμήματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας στο 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων. Η άμεση επαφή των παιδιών με τον ρωσικό πολιτισμό, την κουλτούρα και τα έθιμα της Ρωσίας, μέσω της γλώσσας, ήταν το ισχυρότερο κίνητρο για να γνωριστούν και να συνεργαστούν καλύτερα με τα παιδιά του αδελφοποιημένου με μας σχολείου Νο 12 imeni Zhukova, της πόλης Γκελεντζίκ.

Στα τμήματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας, φοίτησαν  παιδιά όλων τάξεων του Γυμνασίου μας. Τα μαθήματα γίνονταν σε εθελοντική και προαιρετική βάση,  μετά το πέρας του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου  και όλοι οι μαθητές προσέρχονταν σ’ αυτά με ιδιαίτερο ζήλο κι ενδιαφέρον συμμετέχοντας  πολύ ενεργά. Το ενδιαφέρον και η αγάπη για τη γνώση τους οδήγησε να επιδοθούν  με επιτυχία στα μαθήματα και για αυτό το λόγο την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 δόθηκαν έπαινοι στους μαθητές.

Συγχαίρουμε  τους συμμετέχοντες μαθητές για τη μεγάλη προσπάθεια και το μεράκι τους στην εκμάθηση των Ρωσικών, την  καθηγήτριά τους κα Όλγα Κουμουτζή για την ενθάρρυνση  και το επίπεδο  γνώσεων που παρείχε στους μαθητές, το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων και τους γονείς τους για την αδιάλειπτη συμπαράσταση και υποστήριξη.  Ευχόμαστε, επίσης, μεγάλη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας ρωσικής γλώσσας!

В рамках программы побратимства 26 школ в Центральной Македонии с 14 школами Северной России, в которых участвует наша школа, в этом году в 5-й гимназии города Катерини по инициативе Ассоциации родителей и опекунов были созданы два класса изучения русского языка. Непосредственный контакт детей с русским языком, культурой и обычаями России через этот язык был сильнейшей мотивацией познакомиться и лучше работать с детьми нашей школы-побратима № 12 имени Жукова, города Геленджик.
Уроки русского языка посещали дети всех классов нашей гимназии. Уроки проводились на добровольной основе, в конце ежедневного расписания школы, и все ученики относились к ним с большим рвением и интересом. Их интерес и любовь к знаниям привели к успешному вводу в уроки, и по этой причине во вторник, 28 мая 2019 года, ученики получили высокую оценку.
Мы поздравляем участвующих учеников за их усердную работу и страсть к изучению русского языка, преподавателя Ольгу Кумурджи за поддержку и уровень знаний, которые она дала учащимся, а также родительскому комитету нашей школы и родителям за их непрерывную поддержку. Мы также желаем вам успехов на будующих экзаменах по русскому языку!

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου