Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο Φράγμα Πολυφύτου

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (Αρ. ΦΕΚ ΦΕΚ 456/2020) το 5o Γυμνάσιο Κατερίνης διοργανώνει διδακτική επίσκεψη στο Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο  Πολυφύτου οδικώς από την Κατερίνη μέσω Εγνατίας και επιστροφή με στάση στη Βέροια , ομάδας  90 μαθητών και 5 συνοδών καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης και ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία, ΚΤΕΛ, κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο Γραφείο της Διευθύντριας  του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης κ. Ελένης Σαμαρά το αργότερο μέχρι την Τρίτη  25/4/2023 και ώρα 10:00.

  1. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαϊου 2023, αναχώρηση 08:30 π.μ και επιστροφή την ίδια μέρα ώρα 16:00.
  2. Η μετακίνηση των μαθητών και των συνοδών θα γίνει με λεωφορείο, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. Το λεωφορείο πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος μαθητών και καθηγητών.
  4. Το σύνολο των μαθητών είναι περίπου ενενήντα (90±5 ) και των συνοδών καθηγητών πέντε(5).
  5. Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός, γι αυτό ζητούμε την τελική συνολική αξία του ταξιδιού.
  6. Στην περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη λόγω ανωτέρας βίας ( μέτρα προστασίας κατά του covid 19 κτλ) τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία.

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει την Τρίτη  25/4/2023 και ώρα 10:00.

Με την προσφορά θα συνυποβληθούν:

Α. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ).

Β. Ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του γραφείου.

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ  ΣΑΜΑΡΑ

Προκήρυξη-για-λεωφορείο-5o-Γυμνάσιο ΠΟΛΥΦΥΤΟ

 

 

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου