Σχολεία της Πιερίας

Τηλέφωνο:
23510 23277
FAX:
23510 23277
Διεύθυνση:
Κλεισούρας 48, Κατερίνη
ΤΚ:
60100
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
23510 29082
FAX:
23510 29082
Διεύθυνση:
Κλεισούρας 48, Κατερίνη
ΤΚ:
60100
Τηλέφωνο:
23510 24957
FAX:
23510 37872
Διεύθυνση:
Τ. Τερζοπούλου 150, Κατερίνη
ΤΚ:
60100
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
2351045140
FAX:
2351045159
Διεύθυνση:
Ηπείρου 10, Κατερίνη
ΤΚ:
60100
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
23510 29856
FAX:
23510 29856
Διεύθυνση:
Κλεισούρας 48, Κατερίνη
ΤΚ:
60100
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
23510 45650
FAX:
23510 45678
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
23510 23400
FAX:
23510 45574
Διεύθυνση:
Μιλήτου 1, Κατερίνη
ΤΚ:
60100
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
23510 29864
FAX:
23510 45573
Διεύθυνση:
Γωνία Μιλήτου και Α’ Πάροδος Μιλήτου
ΤΚ:
60100
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
23510 23032
FAX:
23510 79054