Ανακοινώσεις

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω εποχικής γρίπης

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Σας ενημερώνουμε ότι,σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,οι απουσίες των μαθητών/τριώνέως πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης,καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνταιμε απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Απαιτούνται:

  1. αίτηση
  2. πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος (εποχική γρίπη) και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.

Η εγκύκλιος έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου