Ανακοινώσεις Μαθητές

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για
τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι
ενήλικοι/ες, προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή
ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η
επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Download “Απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης”

egiglios-apousies-epoxiki-gripi-1.pdf – Downloaded 330 times – 142,22 KB

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου