Ανακοινώσεις Καθηγητές

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, την Πέμπτη  7-11-2019 (12:00  – 13:00 μ.μ.)  στο  εργαστήριο υπολογιστών του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης  επιμορφωτική συνάντηση για τους /τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς τη λειτουργία του Δικτύου και τον ρόλο των εκπαιδευτικών που δεν περιορίζεται στο να προσφέρουν απλά τεχνικές γνώσεις πληροφορικής για θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο αλλά στο να αξιοποιήσουν παιδαγωγικές και βιωματικές προσεγγίσεις ενδοσχολικά, μαθητοκεντρικά και ομαδοσυνεργατικά.

Την συνάντηση που διοργάνωσε η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  Παιδαγωγικής Ευθύνης – Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων κ. Βαΐα Αγγέλη,   παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον εκπαιδευτικοί από τα Γυμνάσια Μηλιάς, Κορινού, Λιτοχώρου και 5ου Γυμνασίου Κατερίνης.

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου