Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Αξιολόγηση προσφοράς τουριστικών γραφείων Κων/πολη

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Π Ρ Α Ξ Η 15η / 11- 02 – 2019

Στο 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης σήμερα, Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου και ώρα 09:15 π.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας του 5ου Γυμνασίου, συγκροτήθηκε Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη τριάντα τριών (33±2) μαθητών και 3 συνοδών εκπαιδευτικών στην Κωνσταντινούπολη, που θα πραγματοποιηθεί από 03/04/2019 έως 07/04/2019.
Η επιτροπή που αποτελείται από την πρόεδρο Ελένη Σαμαρά και από: α) τον υποδιευθυντή κ. Παντελίδη Ιωάννη, β) την πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, κα Γιαννακίδου Μαριάννα, γ) τον πρόεδρο του 15μελούς συμβουλίου, Σιδηρόπουλο Σάββα, ως μέλη, αφού αποσφράγισε τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων:
1. Velonis holidays
2. CompleteTravelService
3. Tasionas Travel
Η προσφορά του mazi Travel & events κρίθηκε ως εκπρόθεσμη επειδή κατατέθηκε από ταχυμεταφορική εταιρεία στις 10:30,
αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει τη διενέργεια της πενθήμερης επίσκεψης των μαθητών στην Κωνσταντινούπολη στο ταξιδιωτικό γραφείο COMPLETE TRAVΕL SERVICE και να προχωρήσει στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου γραφείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό.
Η επιλογή του γραφείου έγινε με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια και η προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Tιμή 282 ευρώ ανά μαθητή με ΦΠΑ σε τρίκλινα δωμάτια, μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στη διάθεσή μας όλες τις ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Διαμονή σε 4*** ξενοδοχείο στην περιοχή Ταξίμ, στο The Green Park Hotel Taksim, κατά βάση σε τρίκλινα δωμάτια, για 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό και βραδινό εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ.
Δεύτερο οδηγό, αρχηγό-συνοδό του γραφείου κατά τη διάρκεια της εκδρομής.
Πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, σε περίπτωση ασθένειας μαθητή- καθηγητή και μεταφορά του, εάν παραστεί ανάγκη. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών
Τρεις ελεύθερες συμμετοχές για τους συνοδούς σε μονόκλινα δωμάτια.
Μετά το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή ενημέρωσε τηλεφωνικά το ταξιδιωτικό γραφείο που επιλέχτηκε.
Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Δίνεται προθεσμία (3) τριών εργάσιμων ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ώρες.
Η Πράξη συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η πρόεδρος Ελένη Σαμαρά
Τα μέλη Παντελίδης Ιωάννης, Μιχοπούλου Αικατερίνη, Γιαννακίδου Μαριάννα, Σιδηρόπουλος Σάββας

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου