Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικά Προγράμματα Καθηγητές

Εγκρίθηκε για το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης Πρόγραμμα ERASMUS + KA1

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Το σχολείο μας μπαίνει στον κόσμο του Erasmus+ KA1, μορφή Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΙΚΥ. Το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης για πρώτη φορά συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία και είναι έτοιμο να ανταποκριθεί, προκειμένου να ωφεληθούν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ακόμη, θα  αποκτήσει ευρωπαϊκή ταυτότητα, εμπειρία σε ευρωπαϊκές κινητικότητες και ενδεχομένως, να  δώσει τη δυνατότητα και στους μαθητές του να συμμετέχουν σε επόμενη φάση.

Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «MIND-Πολυπολιτισμική και Διαπολιτισμική eDucation σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» που περιλαμβάνει μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και επισκέψεων σε σχολεία στο εξωτερικό με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του παιδαγωγικού έργου και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Μέσα από την τοποθέτηση παρατήρησης στα άλλα σχολεία και την παρακολούθηση σεμιναρίων για θέματα που αφορούν άμεσα το σχολικό μας περιβάλλον τα αποτελέσματα του νέου προγράμματος μόνο ευεργετικά μπορεί να είναι για όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας! Καλή επιτυχία!

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου