Ανακοινώσεις Μαθητές

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για την Ενισχυτική Διδασκαλία. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

3) Μαθηματικά,

4) Φυσική,

5) Χημεία και

6) Αγγλικά.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

– Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

– Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

– Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την

ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα

Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) τα οποία θα συγκροτηθούν από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Κορινθίας.

Εάν θέλετε να συμμετάσχει το παιδί σας στην ενισχυτική διδασκαλία πρέπει να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση που θα βρείτε εδώ:Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2022_23

και να την προσκομίστε στο σχολείο έως ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 .

Το ΦΕΚ μπορείτε να το βρείτε εδώ: ΦΕΚ Β 4818_22_ΥΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου