Ανακοινώσεις Μαθητές Σύλλογος Γονέων

Ενημέρωση για την πλατφόρμα edupass.gov.gr

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στην οποία η διεύθυνση του κάθε σχολείου θα έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώνει ότι μέσα στη σχολική μονάδα βρίσκονται μόνο μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για φυσική παρουσία στο σχολείο και τηρούν τα απαραίτητα για τον κορονοϊό υγειονομικά πρωτόκολλα.

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης στην πλατφόρμα edupass.gov.gr είναι: οι μαθητές/τριες,το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»). Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες των υπόχρεων εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του Taxisnet και δηλώνουν τις προϋποθέσεις βάση των οποίων θα δίνεται ή όχι το πράσινο φως για είσοδο σε εκπαιδευτικές δομές, ενώ θα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά, ενώ σε περίπτωση που οι υπόχρεοι εκπαιδευτικοί ή μαθητές υποβάλλονται σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (selftest), η δήλωση πρέπει να γίνεται όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη). Από την πλατφόρμα αυτή θα εκδίδεται και η σχολική κάρτα.

Το μήνυμα για είσοδο στη σχολική μονάδα θα αναφέρει: μη επιτρεπτή παρουσία(β1) επιτρεπτή παρουσία(β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος» συντρεχουσών των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο φυσικής παρουσίας, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου