Ανακοινώσεις Μαθητές Σύλλογος Γονέων

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Σας ενημερώνουμε ότι:
1.Τα αποτελέσματα για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών /τριών έχουν τοιχοκολληθεί στο σχολείο.
2.Οι έλεγχοι τελικής επίδοσης θα δίνονται από τις 13 μέχρι τις 29 Ιουνίου στους γονείς / κηδεμόνες.
3. Οι εγγραφές των μαθητών /τριών θα γίνονται από τις 13 μέχρι τις 29 Ιουνίου

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου