Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Erasmus+ KA229

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης  μετά το περσινό πρόγραμμα  Erasmus+ KA1,αποδέχτηκε με χαράτην έγκριση ενός νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA229 με τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο”“ CaringforEurope – SolidaritywithGreece”η διάρκεια του οποίου θα καλύψει τα σχολικά έτη 2020-2022.

Οι χώρες – εταίροι με τις οποίες θα συνεργαστούμε είναι η το Βέλγιο, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο. Για  το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργάστηκαν και στη συνέχεια θα το υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί: Μαρία Τασοπούλου, Κυριακή Σιούλα, Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Ελένη Σαμαρά.

Ευχόμαστε αυτή η συνεργασία να πορευθεί με επιτυχία, δίνοντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές νέες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες, αρωγούς για την υπόλοιπη ζωή τους. Καλή επιτυχία!

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου