Ανακοινώσεις Μαθητές

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων Ιουνίου 2022

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Όπως όλοι γνωρίζετε, οι δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτούργησαν τα σχολεία είτε  δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, δεν επέτρεψαν να διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες  εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες τις προηγούμενες χρονιές. Αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο δεν  έχουν εμπειρία από εξετάσεις, ειδικά αυτά της Β’ και Γ’ τάξης. Για τους παραπάνω λόγους  θεωρήσαμε καλό να έχετε μια ενημέρωση για τη διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι εξετάσεις σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  θα  διεξαχθούν  από  1 –15  Ιουνίου.

Μαθήματα που εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο:

  1. Γλωσσική Διδασκαλία
  2. Νεοελληνική Λογοτεχνία
  3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
  4. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα από Μετάφραση
  5. Μαθηματικά
  6. Φυσική
  7. Ιστορία
  8. Βιολογία
  9. Αγγλικά

Η εξέταση των παραπάνω μαθημάτων είναι 2ωρης διάρκειας, εκτός από τη Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία που θα εξετάζονται μαζί και θα έχουν 3ωρη διάρκεια. Το ίδιο ισχύει  για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα από Μετάφραση.

Για κάθε μάθημα  δόθηκαν διευκρινίσεις από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς.

Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά ο τελικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας του Α’ και Β’ τετραμήνου και των γραπτών.

Στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά ο τελικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των δύο τετραμήνων.

Αν σε κάποιο από τα μαθήματα δεν υπάρχει βαθμός σε ένα από τα δύο τετράμηνα, τότε μεταφέρεται ο βαθμός του ενός τετραμήνου και στο άλλο.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, από τη στιγμή που θα δοθούν τα θέματα δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα σε κανένα άτομο. Για το λόγο αυτό τα παιδιά θα πρέπει να είναι στην ώρα τους  και  να  μην προσέρχονται  καθυστερημένα.  Κανένας  μαθητής/τρια  δεν  επιτρέπεται  να αποχωρήσει, πριν την παρέλευση μισής ώρας από τη στιγμή που θα δοθούν τα θέματα, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει το γραπτό του.

 

Αξιολόγηση μαθητών/τριών:

Ο/Η μαθητής/τρια κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13), ανεξάρτητα αν έχει σε κάποιο μάθημα ετήσιο βαθμό κάτω από δέκα (10).

Μαθητής/τρια που έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, επαναλαμβάνει την τάξη.

Αν μαθητής/τρια δεν έχει ετήσιο βαθμό σε κάθε μάθημα δέκα (10), ή γενικό μέσο όρο δεκατρία (13), τότε στα μαθήματα που έχει κάτω από δέκα (10), και αυτά δεν είναι περισσότερα από τέσσερα (4),παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολ. έτους.

Αν και μετά την επαναληπτική εξέταση δεν κριθεί άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης (δηλ. δεν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον δέκα (10))  τότε  επαναλαμβάνει  την  τάξη.  Οι  επαναληπτικές  εξετάσεις  του Σεπτεμβρίου είναι προφορικές και γραπτές και ο βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των δύο εξετάσεων.

 

Κινητά τηλέφωνα:

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών  συσκευών.

 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!

 

Από τη Διεύθυνση του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης

 

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου