Ανακοινώσεις Μαθητές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης
μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής
(ΚΠπ), σχ. έτος 2018-2019» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΥΠΠΕΘ
δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου το σχολικό
έτος 2018-2019 να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση της
επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ (Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής).

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, επί 3διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές/τριες που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στη διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ (Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής), για την οποία επίκειται η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.

Για τον σκοπό αυτό και τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των τμημάτων, καλούνται οι
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου και επιθυμούν τη
συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση και παραδίδοντάς την στο σχολείο μέχρι την
Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018.

Download “ΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.docx”

ΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.docx – Downloaded 189 times – 14,24 KB

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου