Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Αθήνα

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β/13-02-2020), το  5ο Γυμνάσιο Κατερίνης διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη  της Γ΄ Γυμνασίου στην Αθήνα στο πλαίσιο των επισκέψεων στη Βουλή (άρθρο 7 της παραπάνω Υ.Α.) και ζητά από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστές προσφορές που θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο της Διευθύντριας του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης κας Ελένης Σαμαρά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12/10/2022 και ώρα 12.00 π.μ.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 (αναχώρηση) έως την Δευτέρα  28 Νοεμβρίου 2022 (επιστροφή),  με δύο διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.

Να υπολογιστεί ότι το σύνολο των μαθητών είναι εξήντα εννιά  (69 ±3)  και των συνοδών καθηγητών τρεις   (3) συν (1) ένας αρχηγός.

Για καλύτερη ασφάλεια και υποστήριξη των μαθητών της εκπαιδευτικής εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών (εφόσον ληφθεί υπόψη η ισχύουσα ΚΥΑ σχετικά την προστασία από την πανδημία):

 1. Ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων με πρωινό.
 2. Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα  για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές με πλήρη εξοπλισμό και θέρμανση. Παρακαλούμε επίσης, κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει όλα τα δωμάτια να βρίσκονται συγκεντρωμένα στο ίδιο κτήριο και στον ίδιο όροφο.
 3. Λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στη διάθεσή μας όλες τις μέρες και ώρες.
 4. Πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, σε περίπτωση ασθένειας μαθητή και μεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη.
 5. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και καθηγητών.
 6. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.).
 7. Κράτηση ξενοδοχείων ( FAX που να την επιβεβαιώνει).
 8. Περιηγήσεις βάσει συμφωνημένου προγράμματος με σχετική ελαστικότητα για προσαρμογή στις συνθήκες της επίσκεψης. Το αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές.
 9. Σαφής προσδιορισμός των ακυρωτικών τελών κατ’ άτομο, ανάλογα με την χρονική στιγμή που θα προκύψει, ακύρωση συμμετοχής μαθητή ή αντικατάσταση συνοδού, για κάθε λόγο ακύρωσης, καθώς και λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας για την οποία δεν έχει ο μαθητής υπαιτιότητα.
 10. Σε περίπτωση που η εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση του σχολείου ή των μαθητών και, εφόσον το ταξιδιωτικό πρακτορείο έχει εισπράξει χρήματα, υποχρεούται σε επιστροφή.
 11. Το 1/4 του συνολικού ποσού της εκδρομής θα αποτελεί και την ποινική ρήτρα που θα καταβληθεί στο έπακρον μόνο εφόσον τηρηθούν τα συμφωνηθέντα της Σύμβασης.

Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης,  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 14 Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020). Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (http://dide.pie.sch.gr) και του σχολείου (5gymkaterinis.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2022

 

 

Η Διευθύντρια

 

 

 

 

                                                                                   Σαμαρά Ελένη

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου