Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών (ΠροΘεΣυ)

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Στο σχολείο μας με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, συγκροτήθηκε παιδαγωγική ομάδα από καθηγητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα « Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών (ΠροΘεΣυ)», που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

To Σχολικό Σύστημα ΠροΘεΣυ (School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports) χαρακτηρίζεται ως μια προσέγγιση ή πρακτική που επιδιώκει τη δημιουργία και διατήρηση θετικού και ασφαλούς κλίματος στη σχολική μονάδα με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της μαθησιακής και κοινωνικής επίδοσης όλων των μαθητών.

Συγκεκριμένα, μέσω του ΠροΘεΣυ, οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε περιβαλλοντικές τροποποιήσεις και διδακτικές παρεμβάσεις για να αυξηθούν οι επιθυμητές κοινωνικές συμπεριφορές των παιδιών, να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα και να μειωθούν αρνητικές  συμπεριφορές. Tο έργο στοχεύει στη στήριξη των μαθησιακών και κοινωνικο-συναισθηματικών αναγκών όλων των παιδιών. Προλαμβάνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές και βελτιώνει το σχολικό κλίμα.

Γι΄αυτό το λόγο, δημιουργήθηκε ένα σύστημα ατομικών και ομαδικών επιβραβεύσεων  για τα παιδιά που επιτυγχάνουν να διατηρήσουν επιθυμητές συμπεριφορές, οι οποίες έχουν ήδη προσυμφωνηθεί και διδαχθεί. Με αυτό τον τρόπο οι επιθυμητές συμπεριφορές θα ενισχύονται ώστε τα παιδιά να τις επαναλαμβάνουν.

Οι επιθυμητές αυτές συμπεριφορές σχετίζονται με τις αξίες που προωθεί το σχολείο μας: ΣΕΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ-ΕΥΓΕΝΕΙΑ. Είναι οι αξίες που στηρίζουν  και φωτίζουν το όραμα του σχολείου μας: η ανάπτυξη ενός υγιούς κλίματος συνεργασίας που βασίζεται στο σεβασμό, την ευγένεια και με αρωγό την υπευθυνότητα θα συλλειτουργήσουμε αρμονικά κι εποικοδομητικά με χαρά και δημιουργικότητα.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο του συλλογικού προγραμματισμού του σχολείου.

 

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου