Ανακοινώσεις Δραστηριότητες

Το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης ανακοινώνει τη λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Οι Όμιλοι αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες, που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους ή ανιχνεύουν και αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Όμιλοι σχεδιάστηκαν με στόχο:
• να βοηθήσουν τον μαθητή να ανακαλύψει και να αναπτύξει δεξιότητες απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας,
• να εμπλουτίσουν το προφίλ του μαθητή και να συμβάλλουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία.
Καλούνται οι μαθητές του σχολείου να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022. Υπενθυμίζεται πως κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) ομίλους. Η φόρμα υποβολής αίτησης επιτρέπει την επιλογή μέχρι τριών (3) ομίλων από τους οποίους οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) κατά σειρά προτεραιότητας εφόσον είναι δυνατόν.
Διαδικασία δήλωσης και συμμετοχής:
• Παρουσίαση Ομίλων: Οι μαθητές παρακολουθούν ενημέρωση από τους υπευθύνους των Ομίλων για το περιεχόμενο και τους στόχους κάθε Ομίλου.
• Δήλωση συμμετοχής: Οι γονείς ενημερώνονται σχετικά με τις επιλογές των Ομίλων και συμπληρώνουν την δήλωση, σημειώνοντας την 1η, 2η και 3η προτίμηση των μαθητών.
Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά Όμιλο είναι είκοσι (14). Ως εκ τούτου, αν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές για έναν Όμιλο υπερβούν τον αριθμό αυτό, θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας της δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, η τελική σύνθεση κάθε ομάδας συμμετεχόντων οριστικοποιείται κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης του σχολείου.
Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν εννέα (9) Εκπαιδευτικοί Όμιλοι στο 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης. Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) ομίλους εβδομαδιαίως και ενθαρρύνονται να δηλώσουν τρεις (3) εναλλακτικές επιλογές κατά σειρά προτίμησης, καθώς η υλοποίηση των ομίλων εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες.
Οι μέρες και οι ώρες υλοποίησης των ομίλων θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με τους μαθητές.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ
Δείτε τους Ομίλους
Προτεινόμενοι όμιλοι 2022-2023

Α/Α Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού Κλάδος/
Ειδικότητα Τίτλος του ομίλου Θεματική
που εντάσσεται ο όμιλος
1 Νικόλαος Παπανικολάου ΠΕ03 Litemath club Όμιλος: Μαθηματικά και λογοτεχνία
2 Παναγιώτης Σιδηρόπουλος ΠΕ11 Παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί Όμιλος: Χορευτικός
3 Μαρία Τασοπούλου ΠΕ06 Εθελοντισμός και Αλληλεγγύη Όμιλος: Εθελοντισμός
4 Θεόδωρος Σταυρίδης ΠΕ0401 Αστρονομία Όμιλος: Αστρονομίας
5 Αναστάσιος Αετόπουλος ΠΕ80 Θεατρική παιδεία Όμιλος: Θεατρικός
6 Μερόπη Καραγιάννη ΠΕ02 Σχολικό ηλεκτρονικό Περιοδικό Όμιλος: Σχολικό Περιοδικό
7 Αικατερίνη Μαμούρη ΠΕ04 Όμιλος Φωτογραφικής Τέχνης Όμιλος: Φωτογραφίας
8 Γιώργος Μαρκόπουλος ΠΕ08 Πινγκ-πονγκ Όμιλος: Αθλητισμός και διασκέδαση
9 Αναστάσιος Κυραναστάσης ΠΕ79.01 Φίλων Λόγιας Μουσικής Όμιλος: Φίλων Λόγιας Μουσικής

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου