Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος

Τηλέφωνο
211 7907675
FAX
211 7907675
Διεύθυνση
Τ.Θ. 13801, Αθήνα
ΤΚ
10310