Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
210 8615323
Διεύθυνση
Σπάρτης 4 & Πατησίων
(Πλατεία Αμερικής), Αθήνα
ΤΚ
112 52